វីដេអូផលិតផល

ពែង PP ដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នាអាចត្រូវបានគេប្តូរតាមលំនាំ LOGO

ពែងប្លាស្ទិចមានស្នាមប្រឡាក់និង

CHARMLITE ប្រើបានយូរជាង ១០០% ត្រាវីតស្ទ្រីតស្ទ្រីតស្ទ្រីតប្រាយ

ថតអេក្រង់ផ្ទាល់